Roman Barták:
Co je nového v umělé inteligenci

  1. Úvod
  2. Co je umělá inteligence?
  3. Vzestupy a pády umělé inteligence
  4. Proč jsou hry v umělé inteligenci tak populární?
  5. Všude samí roboti
  6. Umělá inteligence a my, lidé
  7. Co bude dál?
  8. Co číst dál
  9. Použitá literatura
  10. O autorovi

Text © Roman Barták, 2018
© Nová beseda, 2018

ISBN XXX-XX-XXXXXX-X-X